JavaScript

JavaScript Yazım Kuralı

Bir JavaScript kodunu  sayfa içinde kullanmak için <script> … </script> ifadesinin içine yada <script src=”adres”></script> şeklinde harici olarak kullanılabildiğini öğrendiniz.

HTML5 standardı ile artık <script> etiketini artık aşağıdaki kullanmak zorunda değiliz.

 

HTML5 ile aşağıdaki gibi kullanarak script dosyalarımızı oluşturabiliriz.

 

İlk JavaScript uygulaması ile  JavaScript dilinin yapısını tanıyalım.

Çıktı:

 

JavaScript Boşluklar ve sekmeler

JavaScript, JavaScript programlarında görünen boşlukları, sekmeleri ve yeni satırları yok sayar. Programınızda boşlukları, sekmeleri ve yeni satırları serbestçe kullanabilirsiniz ve programlarınızı düzgün ve tutarlı bir şekilde okuyup anlamanızı kolaylaştıracak şekilde biçimlendirebilir ve girebilirsiniz.

JavaScriptte Noktalı virgüller isteğe bağlıdır

JavaScript’teki basit ifadeler genellikle C, C ++ ve Java’da olduğu gibi bir noktalı virgül karakteri ile takip edilir. Bununla birlikte, JavaScript, bu ifadelerin her biri ayrı bir satıra yerleştirilirse, bu noktalı virgülü çıkarmanıza izin verir. Örneğin, aşağıdaki kod noktalı virgül olmadan yazılabilir.

JavaScript Büyük Küçük Harf Duyarlıdır

JavaScript, büyük / küçük harfe duyarlı bir dildir. Bu, dil anahtar sözcüklerinin, değişkenlerin, işlev adlarının ve diğer tanımlayıcıların her zaman harflerin tutarlı bir şekilde büyük harflerle yazılması gerektiği anlamına gelir.

Bu yüzden ad, AD, Ad, aD ifadelerinin hepsi bir birinden farklıdır.

JavaScriptte Yorum Satırları

JavaScript hem C stilinde hem de C ++ tarzı yorumları destekler.

Tek satırlık yorum için; // ifadesinden sonra gelen her şey yorum haline getirilir.

/*  ile */ karakterleri arasındaki herhangi bir metin yorum olarak değerlendirilir. Bu, birden çok satıra yayılabilir.

JavaScript ayrıca HTML yorum açma sırasını <! – tanır. JavaScript, bunu // gibi tek satırlık bir yorum olarak ele alır.

HTML yorum kapatma ifadesi -> JavaScript tarafından tanınmıyor, bu yüzden // -> şeklinde yazılmalıdır.

 

 

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın