JavaScript

JavaScript Dizi Fonksiyonları

JavaScript dilinde uygulama geliştiriyorsanız aşağıdaki dizi metotlarını ve kullanım şekillerini bilmeniz bir zorunluluktur. Dizi tanımlama, değer ataması okuma ile ilgili yazdığım yazıyı görek için javascript diziler yazısını okumanızı tavsiye ederim.

dizi.length

Dizinin uzunluğunu öğrenmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek javaScript dizi uzunluğunu verir.

 

Aşağıdaki for örneğinde olduğu gibi dizi uzunluğunun bir azı kadar döner.

 

 

 

concat()

concat() metodu eklendigi dizi ile parametre olarak aldığı dizi(leri) birleştirerek yeni bir dizi döndürür.

 

 

every()

every() methodu dizideki tüm öğelerin sağlanan işlev tarafından uygulanan testi geçip geçmediğini sınar.

 

 

 

filter()

filter() methodu sağlanan işlev tarafından uygulanan sınamayı geçen tüm öğelere sahip yeni bir dizi oluşturur.

 

 

forEach()

forEach() methodu, her dizi öğesi için bir kez sağlanan işlevi yürütür.

 

 

indexOf()

indexOf() metodu, argüman olarak verilen elemanın array de ilk görüldüğü index’i verir. Eğer bu eleman array de bulunmuyorsa -1 değeri döner.

 

 

join()

join() methodu,  virgülle veya belirtilen bir ayırıcı dizgisiyle ayrılan bir dizideki (veya diziye benzer bir nesne) tüm öğeleri birleştirerek yeni bir dize oluşturur ve döndürür.

 

 

lastIndexOf()

lastIndexOf() methodu, dizide belirli bir öğenin bulunabileceği son dizini veya mevcut değilse -1 değerini döndürür.

 

 

map()

map() , dizinin her elemanı için, parametre olarak verilen fonksiyonu çağırır ve oluşan sonuçlarla da yeni bir dizi oluşturur.

 

pop()

pop() methodu dizideki son değeri çıkartır. Son öğeyi bir diziden kaldırır ve bu öğeyi döndürür. Bu yöntem dizinin uzunluğunu değiştirir.

 

push()

push() metotu dizinin sonuna bir yada daha fazla element ekler ve dizinin yeni uzunluğunu geri döndürür.

 

reverse()

reverse() methodu,  bir diziyi yerinde tersine çevirir. İlk dizi elemanı son olur ve son dizi elemanı ilk olur.

 

shift()

 

sort()

 

some()

 

unshift()

 

toString()

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın