Tasarım Kodlama

JavaScript Metin Değiştirme

Bu yazıda JavaScript dilinde String veriler ile kullanılan replace() fonksiyonunun kullanımı ile ilgili basit bir örnek göreceksiniz.

Bu örnekte bir metin içinde yazıları replace() ile değiştireceğiz.

String.replace():

replace() fonksiyonu iki parametre almaktadır. Birinci parametre string içinde aranan değer, ikincisi aranan değerin yerine yazılacak olan yeni değerdir. Aşağıdaki örnek üzerinden açıklayalım.

“Kod yazarken çay içmeyi severim” olan yazıyı “Kod yazarken kahve içmeyi severim” olarak değiştireceğiz.

Yukarıdaki yazıyı çay yerine kahve olarak değiştireceğiz.

Yorum yap