JavaScript

JavaScript replace() Kullanımı

Belirtilen karakteri yada karaklerleri başka bir dizge ile değiştirir.

Yorum bırak