Tasarım Kodlama

JavaScript endsWith() Kullanımı

String nesnesinin belirtilen karakterler ile bitip bitmediğini kontrol eder. startsWith() fonksiyonunun tersi çalışır.

Yorum yap