JavaScript

 JavaScript split() Kullanımı

Bir string ifadeyi belirli sembol yada kelimeye göre bölmek ve bu parçalardan bir dizi oluşturmak istiyorsanız split() metodunu kullanabilirsiniz.

split() metodunun söz dizimi şu şekildedir:

İsteğe bağlı ayırıcı, bilgisayara her bölmenin nerede olması gerektiğini söyleyen bir kalıp türüdür.

İsteğe bağlı uzunluk parametresi, bilgisayara döndürülen dizi değerinde kaç alt dize olması gerektiğini söyleyen pozitif bir sayıdır.

Örnek 1: “Tasarım Kodlama Sitesi Web Tasarımı ve Programlama Örnekleri Barındıran Bir Sitedir” yazısını boşluklara göre parçalamak ve bu kelimelerden yeni bir dizi oluşturmak istiyoruz. Yazmamız gereken kod aşağıdaki gibi olacaktır.

Örnek 2: Diğer split örnekleri

Diğer String Fonksiyonları

JavaScript length kullanımı

JavaScript charAt() kullanımı

JavaScript concat() kullanımı

JavaScript endsWith() kullanımı

JavaScript indexOf() kullanımı

JavaScript includes() kullanımı

JavaScript repeat() kullanımı

JavaScript replace() kullanımı

JavaScript split() kullanımı

JavaScript slice() kullanımı

JavaScript startsWith() kullanımı

JavaScript toLowerCase() kullanımı

JavaScript toUpperCase() kullanımı

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın