Tasarım Kodlama

JavaScript length Kullanımı

length bir fonksiyon olmamasına rağmen metinsel verilerle çok sık kullanıldığı için bu başlık altında yazmak doğru olacaktır. Bir String nesnesinin uzunluğunu vermektedir.

Yorum yap