JavaScript

Javascript Sık Kullanılan String İşlemleri

Bu yazıda JavaScript’te String (Metinsel) nesneler ile çalışırken kullanabileceğiniz String fonksiyonlarını özetleyeceğim.

String nesnesi, bir dizi karakterle çalışmanıza izin verir; Javascript’in string ilkel veri türünü bir çok yardımcı fonksiyonla tamamla imkanı sunar.

JavaScript otomatik olarak string ilkelleri ve String nesneleri arasında dönüşüm yaptığından, String nesnesinin yardımcı yöntemlerinden herhangi birini dize ilkelinde çağırabilirsiniz.

İlk olarak sıklıkla kullandığımız fonksiyonlar ve özellikler ile başlayalım.

1- JavaScript length Kullanımı

length bir fonksiyon olmamasına rağmen metinsel verilerle çok sık kullanıldığı için bu başlık altında yazmak doğru olacaktır. Bir String nesnesinin uzunluğunu vermektedir.

2- JavaScript startsWith() Kullanımı

String nesnesinin belirtilen karakterle ile başlıyor mu kontrol eder.

3- JavaScript endsWith() Kullanımı

String nesnesinin belirtilen karakterler ile bitip bitmediğini kontrol eder. startsWith() fonksiyonunun tersi çalışır.

4- JavaScript  indexOf(fromIndex) Kullanımı

Belirtilen değerin ilk oluşumunun çağıran String nesnesi içindeki dizini döndürerek aramayı fromIndex konumunda başlatır. Değer bulunmazsa -1 değerini döndürür.

 

5- JavaScript includes() Kullanımı

Belirtilen bir karaterin string içinde olup olmadığını kontrol eder.

6- JavaScript slice() Kullanımı

Orjinal olanı değiştirmeden stringin bir belirtilen parçasını alır.

 

7- JavaScript toUpperCase() Kullanımı

String ifadesini büyük harflere çevirir.

 

8- JavaScript toLowerCase() Kullanımı

String ifadesinin tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.

 

9- JavaScript  charAt() Kullanımı

Belirtilen adresteki karakteri karakteri getirir.

 

10- JavaScript split() Kullanımı

split metinsel ifadeyi alt metinsel bir diziye dönüştürür.

 

11- JavaScript concat() Kullanımı

Kendisine argüman olarak gönderilen ifadelerle metni birleştirir.

 

12- JavaScript replace() Kullanımı

Belirtilen karakteri yada karaklerleri başka bir dizge ile değiştirir.

13- JavaScript repeat() Kullanımı

String nesnesinin belirtilen sayı kadar tekrarlar.

 

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın