Tasarım Kodlama

JavaScript  indexOf() Kullanımı

Belirtilen değerin ilk oluşumunun çağıran String nesnesi içindeki dizini döndürerek aramayı fromIndex konumunda başlatır. Değer bulunmazsa -1 değerini döndürür.

Yorum yap