JavaScript

JavaScript repeat() Kullanımı

Tanım ve Kullanım: String nesnesinin belirtilen sayı kadar tekrarlar.

Repeat() yöntemi yeni bir string döndürür.

Repeat() yöntemi, orijinal dizeyi değiştirmez.

Diğer String Fonksiyonları

JavaScript length kullanımı

JavaScript charAt() kullanımı

JavaScript concat() kullanımı

JavaScript endsWith() kullanımı

JavaScript indexOf() kullanımı

JavaScript includes() kullanımı

JavaScript repeat() kullanımı

JavaScript replace() kullanımı

JavaScript split() kullanımı

JavaScript slice() kullanımı

JavaScript startsWith() kullanımı

JavaScript toLowerCase() kullanımı

JavaScript toUpperCase() kullanımı

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın