JavaScript

JavaScript concat() Kullanımı

JavaScript’te concat(), stringleri birleştirmek için kullanılan bir string yöntemidir. concat() yöntemi, çağıran stringi bir veya daha fazla string değeri ile ekler ve ardından birleştirilmiş sonucu yeni bir string olarak döndürür. concat() yöntemi, String nesnesinin bir yöntemi olduğundan, String sınıfının belirli bir örneği aracılığıyla çağrılmalıdır.

Diğer String Fonksiyonları

JavaScript length kullanımı

JavaScript charAt() kullanımı

JavaScript concat() kullanımı

JavaScript endsWith() kullanımı

JavaScript indexOf() kullanımı

JavaScript includes() kullanımı

JavaScript repeat() kullanımı

JavaScript replace() kullanımı

JavaScript split() kullanımı

JavaScript slice() kullanımı

JavaScript startsWith() kullanımı

JavaScript toLowerCase() kullanımı

JavaScript toUpperCase() kullanımı

2 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın