Tasarım Kodlama

JavaScript Template Literals Kullanımı

Bu yazıda Javascript Template Literals Nedir sorusuna cevap vereceğiz. Bir çok programlama dilinde formatlı çıktı için fonksiyon bulunmaktadır. Yada dilin doğası gereği tırnaklar içinde değişkenler özel semboller ile yazılarak formatlı olarak çıktı sağlanır. JavaScript dilinde de formatlı çıktı için template Literals kavramı söz konusudur.

Bu JavaScript dersinde backtrick işareti kullanılır. Çift tırnak(“) yada tek tırnak (‘) kadar kolay çıkarmak söz konusu olmasa da metinlerimizi aşağıdaki gibi backtrick tırnak işaretleri arasında yazarak formatlı olarak çıktı sağlayabiliriz.

Backtrick işareti:

Yakrıdaki işaretini çıkarmak için ALT GR + ; sembolleri kullanılır. Sembolün çıkması için son olarak boşluk tuşuna basılabilir.

Formatlı çıktı için yukarıdaki sembolün dışında çıktıya eklenecek değişken ${degisken} olarak eklenir.

Matematiksel yada mantıksal işlemleri de template literal içinde kullanabilirsiniz.

Çıktı:

1 yorum