Tasarım Kodlama

Jquery Liste Oluşturma ve Liste Elemanını Kaldırma

Bu örnekte JQuery ile HTML Liste oluşturarak, Text kontrolüne girilen List elemanlarının Buttona basıldığında liste elemanı olarak eklenmesini sağlayacağız.

Daha sonraki adımda üstüne tıklanan <li> öğesinin listeden çıkarılmasını sağlayacağız.

Bu işlemi liste elemanı olarak eklediğimiz Buttonlar ile gerçekleştireceğiz.

Kodlar:

 

 

Yorum yap