PHP

İnternet Programcılığı Örnekleri

PHP dilini öğrenmede yardımcı olacak 12. sınıflar İnternet Programcılığı Dersi için hazırlanmış uygulama örnekleri ve örnek soruları içermektedir.

İnternet Programcılığı Örnekleri –  PHP Örnekleri

Örnek 1 : Üçgenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan ve ekranda gösteren programı php ile kodlayınız.(Alan ve çevre için kenar uzunlukları tanımlayınız ve değer atayınız. Fonksiyonları geriye değer göndermeyen fonksiyon olarak kodlayınız. )

 

Örnek 2 : Üçgenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan ve ekranda gösteren programı php ile kodlayınız.(Alan ve çevre için kenar uzunlukları tanımlayınız ve değer atayınız. Fonksiyonları geriye değer gönderen fonksiyon olarak kodlayınız. )

 

Örnek 3 : Şimdiki zamanı, dünü, yarını ve bir hafta sonrasını unix epoch biçiminde gösteren programı php ile kodlayınız.( time() fonksiyonu şimdiki zamanı unix epoch(tarih,saat,dakika ve saniye cinsinden) biçiminde tamsayı olarak verir.)

 

Örnek 4 : Şimdiki zamanı time() ve mktime() fonksiyonu ile unix epoch biçiminde gösteren programı php ile kodlayınız.( mktime() fonksiyonu belirtilen zamanı unix epoch biçimine dönüştürür. Eğer zaman belirtilmezse şimdiki zaman bilgisini unix epoch biçiminde verir. Bir başka deyişle zaman belirtilmemişse time() fonksiyonu gibi davranır. Buradaki sıralamaya dikkat ediniz. (saat, dakika, saniye, ay, gün, yıl))

 

Örnek 5 : 20.03.1980 doğum tarihli bir kişinin kaç gündür yaşadığını hesaplayan programı php ile kodlayınız.( mktime() fonksiyonu kullanınız)

 

Örnek 6 : Şimdiki zamanın tüm bilgilerini getdate() fonksiyonu ile ekranda gösteren programı php ile kodlayınız. (getdate fonksiyonu,Unix epoch biçiminde verilen zamanın bilgisini bir dizi şeklinde gönderir. Zaman verilmezse şimdiki zaman bilgisini bir dizi olarak gönderir.)

 

Örnek 7 : Date() fonksiyonu örnekleri (date() fonksiyonu; unix epoch biçimindeki zaman bilgisini ekranda istenilen biçimde göstermek için kullanılır. Zaman belirtilmezse şimdiki zaman ile çalışır.)

 

Örnek 8 : Tanımlı olan tarihi türkçe olarak 02 Mart Cuma biçiminde gösterelim.

 

Örnek 9 : mtegm@meb.gov.tr adresine konusu “Bayram Mesajı”, içeriği “Bayramınız kutlu olsun.” şeklinde bir mesaj gönderen programı php ile kodlayınız.

 

Örnek 10 : file_exists() fonksiyonu kullanımı…( file_exists : dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder.)

 

Örnek 11 : is_file(),is_dir() fonksiyonu kullanımı…( Bazen dosyalar uzantısız şekilde klasör gibi adlandırılabilir. Bu gibi durumlarda sorguladığımız nesnenin klasör mü yoksa dosya mı olduğunu is_file ( ) ve is_dir ( ) fonksiyonları ile anlarız.)

 

Örnek 12 : mkdir() fonksiyonu kullanımı…(Klasör oluşturmak için mkdir ( ) fonksiyonu kullanılır. Oluşturulan klasörün izin yetkisi parametre kısmında belirtilir. Varsayılan değer 0700‘dür.)

 

Örnek 13 : rmdir() fonksiyonu kullanımı…( Klasör silmek için rmdir() fonksiyonu kullanılır.)

 

Örnek 14 : touch() fonksiyonu kullanımı…( Yeni bir dosya oluşturmak için touch ( ) fonksiyonu kullanılır)

 

Örnek 15: fwrite() fonksiyonu kullanımı…( Dosyaya veri yazdırmak için kullanılan fonksiyondur.)

 

Örnek 16: fget() fonksiyonu kullanımı…( Dosyadan veri okumak için kullanılan fonksiyondur.)

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın