PHP

PHP array_push() Örneği | Elemanları Diziye Ekleme

Bir dizi, tek bir değişkende birden fazla değer saklar. Tersten ifade edecek olursak bir dizi, bir defada birden fazla değer tutabilen belirli bir değişkendir. Bir dizi, tek bir ad altında birçok değer içerebilir ve değerlere bir dizin numarasına bakarak erişebilirsiniz.

PHP’de üç tür dizi vardır.

Indexli diziler – Sayısal dizini olan diziler.
İlişkisel diziler – Adlandırılmış anahtarlarla diziler.
Çok boyutlu diziler – Bir veya daha fazla dizi içeren diziler.

PHP Diziye Değer Ekleme

Bir PHP dizisine bir veya daha fazla değer eklemek istiyorsak, dizinin sonuna bir veya daha fazla öğe ekleyen array_push() işlevini kullanmamız gerekir.

array_push() fonksiyonunun yazım kuralı:

Değeri ekleyeceğimiz bir dizi parametresi gereklidir.

deger1 parametresi de, belirtilen diziye ekleyeceğimiz değer olan gereklidir.

Değer2, değer3 vb. isteğe bağlı parametrelerdir. Eğer çoklu değerleri eklemek istiyorsak o zaman bu parametreleri geçmemiz gerekir.

array_push() işlevi bir dizinin yeni öğelerin uzunluğunu döndürür.

Hadi bir örneğe bakalım.

uygulama.php adlı bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin.

Yukarıdaki kodda $isimler adında ve dört maddeli bir dizi tanımladık. Şimdi, PHP’de array_push() işlevini kullanarak beşinci maddeyi ekledik ve sonra orijinal diziyi ve array_push işlevinden dönüş değerini yazdırdık.

PHP Diziye Çoklu Değer Ekleme

Öğrendiğimiz bilgilerle diziye birden fazla değer ekleyebiliriz. Aşağıdaki örneğe bakınız.

PHP İlişkisel Diziye Değerleri Ekleme

İlişkisel Diziye değer eklemek için bir senaryoyu ele alalım.

$data değişkeni ilişikisel dizidir ve bu diziye iki değer ekledik. İlk değer isim endeksi ikincisi de egitim endeksine eklenmektedir.

PHP Diziye Dizi Ekleme

Tamam, şimdi bir dizinin içine bir dizi ekleyeceğimiz ve çıktısını göreceğimiz bir senaryo alalım.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın