PHP

PHP Dizi Elemanlarını Büyükten Küçüğe Sıralama

Algoritma olarak da yapılabilecek sıralama işlemini hazır PHP fonksiyonlarını kullanarak da sıralama yapılabilir. Bu yazıda hazır PHP işlevlerini kullanarak sayıları büyükten küçüğe göre sıralayacağız.

Ayrıca ilginizi çekebilir PHP dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralama

Diziyi ters çevirmek için iki yerleşik fonksiyonu bir arada kullandık. sort() diziyi kendi içinde sıralar. Ardından array_reverse() ile dizinin ters çevrişmiş halini $ters adında bir değişkene aktardık.

PHP Kodu:

Çıktı:

Anonim fonksiyon ve usort() yerleşik fonksiyonu kullanarak sıralamak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

usort() yerleşik fonksiyonu kendisine parametre olarak gönderilen fonksiyon ile belirli kritere göre sıralama yapar. Gönderilen fonksiyonda karşılaştırmayı büyükten küçüğe göre yaparak sıralamayı tersten yapmasını sağladık.

Çıktı:

Yorum Bırak

Yorum bırak