PHP

PHP Dizideki Sayıları Toplama

Bir PHP dizisindeki sayıları bir çok yöntemle toplayabilirsiniz. PHP ile dizideki sayıları toplamak için yerleşik fonksiyon mevcut olmasına rağmen sayıları foreach gibi ifadelerle de toplamak mümkündür.

Bu yazıda foreach ve array_sum() fonksiyonu kullanarak dizideki sayıları toplama yapacağız.

Yöntem 1: foreach kullanarak dizideki sayıları toplama

Çıktı:

Yöntem 2: Dizideki sayıları toplam için array_sum() yerleşik fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Çıktı:

Yorum bırak