Tasarım Kodlama

PHP Diziden Eleman Çıkarma | PHP array_pop Kullanımı

PHP array_pop() fonksiyonu bu yazının konusunu oluşturuyor. PHP pop() işlevi bir dizinin son öğesini diziden çıkarır.  array_pop() işlevi bir dizinin son öğesini siler.

array_pop() işlevi ile iligi dikkat etmeniz gereken bir nokta da bir dizi boşsa (veya bir dizi değilse), NULL döndürülür. Ayrıca bir array_pop() işlevi, bir dizi dışı çağrıldığında E_WARNING düzeyinde bir hata üretecektir.

PHP Array Pop Kullanımı

array_pop() işlevi öğeyi bir dizinin sonundan çıkarır. array_pop() işlevinin aşağıdaki sözdizimine bakın.

Örneğe geçelim.

Son öğe bir diziden kaldırıldığından, dizinin boyutunu bir azalır.

Bir dizinin boş olduğunda ne oluyor örneği görelim.

PHP Array unset() Kullanımı

Bir diziden tek bir öğeyi kaldırmak istiyorsak, unset() işlevini kullanabiliriz.

Hiçbir şey döndürmez; yalnızca öğeyi belirtilen dizinden bir diziden kaldırır. Aşağıdaki örneğe bakınız.

Böylece, Ahmet olan 1. indekslenmiş elemanı kaldırmıştır.

Bu yüzden, eğer son elemanı kaldırmak istiyorsak, array_pop() fonksiyonunu kullanabiliriz ve eğer bir elemanı belirtilen pozisyonda kaldırmak istiyorsak, PHP dizisinde unset() fonksiyonunu kullanabiliriz.

Unset() işlevinin sayısal olarak dizine alınmış dizimizde bir boşluk bıraktığına dikkat edin. Bu, 6 uzunluğunda bir dizimiz varsa ve 4 dizini kaldırıyorsak, kalan dizinin 0, 1, 2, 3, 5, 6 dizini olduğu anlamına gelir. 4. dizin, diziden kaldırılır.

 

 

 

 

 

Yorum yap