Tasarım Kodlama

PHP ::FETCH_ASSOC Nedir?

PHP ile veritabanı sorgu sonuçlarını getirirken bazen veri tabanı tablosundaki sütunların sıra numarası yerine sütun isimleri ile gelmesini isteyebilirsiniz. İşte bu durumda MySQLi yada PDO ile sorgulama yaparken datayı FETCH_ASSOC kullanarak getirmeniz gerekir.

Bu yazıda hem MySQLi hem de PDO kullanarak aşağıdaki gibi olan OGRENCI tablosunun sütun adlarını indis(index) olarak getirmeyi göstereeğiz.

OGRENCI Tablosu

PDO ile FETCH ASSOC Kullanımı

Aşağıdaki gibi PDO::FETCH_ASSOC ifadesini kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki ifadenin çıktısı şu şekilde olacaktır.

$result[“ograd”] olarak ismi ekranda yazdırabilirsiniz.

MySQLi FETCH_ASSOC Kullanımı

mysqli_result::fetch_assoc() fonksiyonu ile MySQL tablolarındaki verileri alırken index numaraları yerine index isimleri ile alabilirsiniz. Yukarıdaki tabloyu kullanarak aşağıdaki gibi alan adlarınını index numarası yapabilirsiniz.

Yorum yap