PHP

PHP Form Boş Alan Kontrolü

PHP – Zorunlu Alanlar

Önceki sayfadaki doğrulama kuralları tablosundan “Ad”, “E-posta” ve “Cinsiyet” alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Bu alanlar boş olamaz ve HTML formunda doldurulması gerekir.

PHP Zorunlu Alan Kontrolü
PHP Zorunlu Alan Kontrolü

$isimHata, $emailHata, $cinsHata hata alanları var. Bu hata değişkenleri, gerekli alanlar için hata iletileri içerir. Ayrıca her $_POST değişkeni için bir if else deyimi ekledik. Bu, $ _POST değişkeninin boş olup olmadığını kontrol eder (PHP empty() işleviyle). Boşsa, farklı hata değişkenlerinde bir hata mesajı saklanır ve boş değilse, kullanıcı giriş verilerini test_input() işleviyle gönderir:

 

PHP – Hata İletilerini Görüntüleme

Daha sonra HTML formunda, her gerekli alandan sonra küçük bir komut dosyası ekliyoruz; bu, gerekirse doğru hata iletisini oluşturur (yani, kullanıcı gerekli alanları doldurmadan formu göndermeye çalışırsa):

 

Kodların birleştirilmiş Hali

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın