Tasarım Kodlama

PHP Form Örnekleri

PHP Form İşlemlerine ait örnekleri açıklamadan önce neden formlara ihtiyaç duyarız biraz bu konuyu açıklayalım. Web siteleri kullanıcı etkileşimine sahip olması için FORMları kullanırlar. Formların web sitelerini daha dinamik bir yapıya sokar.

Dinamik Web Siteleri

Web Siteleri, bir veritabanındaki verileri depolamak, güncellemek, almak ve silmek için kullanabileceğiniz işlevleri sağlar.

Form nedir?

Kullanıcının verileri doldurabileceği veya kullanıcının doldurabileceği siyah alanlar içeren bir belge, verileri seçebilir.Genellikle veriler veri tabanında depolanır

Basit PHP Form Örneği
Aşağıdaki örnek, post yöntemini kullanarak bazı belirli eylemleri içeren formu göstermektedir.

PHP Form Örneği Çıktısı:

PHP Form Örnekleri
PHP Form Örnekleri

 

PHP $_GET ve $_POST

Form verilerini toplamak için $ _GET ve $ _POST PHP süper küreselleri kullanılır.

Basit Bir PHP Form Örneği

Aşağıdaki örnekte bir tane form nesnesi selam.php adında bir sayfaya gönderilmektedir. Bu örnekteki amaç $_POST yada $_GET süper global değişkeni ile alınan form değerlerini ekrana yazdırmak amaçlanmıştır.

index.php

selam.php

 

PHP FORM İşlemleri Örnekleri

Aşağıdaki PHP Form Örnekleri tek sayfada çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Bunun için formun action kısmına yine kendi içinde yönlenmesi için-

ifadesi yazılmıştır.

Yine gelen isteğin POST yada GET olup olmadığını kontrol etmek için HTML öğelerinin başında-

kontrolü yazılarak işlemlerin tek sayfada yapılması sağlanmıtştır.

 

Örnek 1: Text kutusuna girilen ad ve soyadı birleştirip ekrana yazdırın.

PHP Form Örnekleri 2
PHP Form Örnekleri 2

 

Örnek 2: Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamını yazan PHP form örneğini yazınız.

PHP Form Örnekleri 3
PHP Form Örnekleri 3

 

Örnek 4: Girilen Vize ve Final  notuna göre geçti kaldı yazdıran program

PHP Form Örnekleri 4
PHP Form Örnekleri 4

 

Örnek 5: Ekrana girilen sayı kadar buton yazdırın.

PHP Form Örnekleri 5
PHP Form Örnekleri 5

 

Örnek 6: Basit dört işlem örneği

PHP Form Örnekleri 6
PHP Form Örnekleri 6

 

Örnek 7: Form ile dizi gönderme örneği. Kullanıcının girdiği dizi değerlerini ekrana yazdırma

PHP Form Örnekleri 7
PHP Form Örnekleri 7

 

1 yorum