PHP

PHP is_array Kullanımı

PHP’de bir değişkenin dizi olup olmadığını öğrenmek için is_array yerleşik fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Söz dizimi:

$değişken : her hangi bir değişkeni ifade eder.

Dönen değeri : Değişken dizi ise true değilse false değeri döner.

Örnek: Değişkenin dizi olup olmadığını kontrol etme

Çıktı:

Ayrıca is_ ile başlayan diğer fonksiyonlara da bakabilirsiniz.

  • is_float() – Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_int() – Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_string() – Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_object() – Değişken object türünde mi diye bakar

Kaynak

https://www.php.net/manual/tr/function.is-array

Yorum bırak