PHP

PHP json_encode Örneği | PHP json_encode() Kullanımı

Bu yazıda PHP json_encode Örnek | JSON Verilerini PHP’de kodlamayı öğreneceksiniz. PHP json_encode() fonksiyonu, bir PHP değerini JSON değerine dönüştürür.

PHP, JSON’u işlemek için bazı yerleşik işlevlere sahiptir. PHP’deki nesneler json_encode() adlı PHP işlevi kullanılarak JSON’a dönüştürülebilir. Fonksiyon çalışıyorsa, json_encode () işlevi dizeyi döndürür. PHP’deki diziler ayrıca, json_encode() PHP işlevini kullanırken JSON’a dönüştürülebilir.

JSON nedir

JSON, JavaScript Nesne Notasyonu anlamına gelir. .json dosyasına kaydedilen verilerdir ve bir dizi anahtar / değer çiftinden oluşur. JSON, sunucu ve tarayıcı arasında veri aktarmak için kullanılır.

PHP json_encode Örneği:

json_encode() işlevinin sözdizimi:

deger parametresi gereklidir ve karışık tiptedir.

JSON_HEX_QUOT, JSON_HEX_TAG, JSON_HEX_AMP, JSON_HEX_APOS, JSON_NUMERIC_CHECK, JSON_PRETTY_PRINT, JSON_UNESCAPED_SLASHES, JSON_FORCE_OBJECT secenekler şu değerlerden biri olabilir.

Fonksiyon çalıştırıldığında json_encode() işlevi bir dize döndürür.

Aşağıdaki örneği görelim.

PHP Nesnesini JSON’a Dönüştür

json_encode() metodunu kullanarak PHP Object’i JSON formatına dönüştürebiliriz.

Böylece, app isimli bir sınıf tanımladık ve daha sonra bir nesne oluşturduk ve özelliklerini ayarlayın ve nesneyi JSON’a dönüştürün ve bu JSON çıktısını yazdırın.

 

PHP String’i JSON’a Dönüştür

PHP Çok Boyutlu Diziyi JSOn’a Dönüştür

Genel olarak, sunucuya bir AJAX isteği göndermeniz gerektiğinde, json_encode() işlevini kullanmanız gerekir. Çünkü JSON verileri istemci ile sunucu arasında aktarım yapmak için kullanışlıdır. PHP’yi JSON’a dönüştürmek Javascript’i JSON’a dönüştürmek kolaydır. JSON nesnesinin, bugünün web geliştirmesinde önemli rol oynamasının nedeni budur.

 

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın