Tasarım Kodlama

PHP Klavyeden Girilen Tek Sayı Çift Sayı Kodu

Bu örneğimizde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu bir sayının incelenerek tek sayı mı yoksa çift sayı mı olduğunu bulan ve sonucu ekranda gösteren Php kodunu yapacağız. Bunun için kullanıcının klavyeden bir sayı girmesini sağlayan bir form sayfası bir de girilen sayıyı inceleyerek sayının tek mi çift mi olduğunu bulan ve ekranda gösteren diğer sayfamız olacak. Programın kodları aşağıdaki gibidir.

teksayiciftsayi1.php kodları:

teksayiciftsayi2.php kodları:

Aşağıdaki resimde 45 sayısı inceleniyor ve sayının tek sayı olduğu ekrana yazdırılıyor.

Aşağıdaki resimde 100 sayısı giriliyor ve gönderiliyor.

Aşağıdaki resimde 100 sayısı inceleniyor ve sayının çift sayı olduğu ekrana yazdırılıyor.

Yorum yap