PHP

PHP Kullanarak URL’den Resim Kaydetme

Resmi URL’den kaydetmek, bir resmin uzak sunucudan dinamik olarak kopyalamak ve yerel sunucuda saklamak istediğinizde kullanışlıdır. file_get_contents() ve file_put_contents(), uzak resmi PHP kullanarak yerel sunucuya kaydetmenin en kolay yolunu sunar. Resim dosyası doğrudan URL’den dizine kaydedilebilir. Örnek kodlarla, PHP kullanarak URL’den resim kaydetmenin iki yolunu sağlayacağız.

PHP kullanarak URL’den Resimi Kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, uzak bir URL’den bir resmi dosyasını kopyalamanıza ve PHP kullanarak bir klasöre kaydetmenize yardımcı olur.

file_get_contents() – Bu işlev, görüntü dosyasını URL’den okumak ve içeriği bir dize olarak döndürmek için kullanılır.
file_put_contents() – Bu fonksiyon uzak görüntü verilerini bir dosyaya yazmak için kullanılır.

 

cURL kullanarak URL’den Resim Kaydet

PHP kullanarak URL’den bir resim kaydetmek için cURL kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod parçası, PHP’de cURL kullanarak bir resim dosyasını URL’den kopyalamanıza imkan verir.

Yukarıdaki iki örnekle uzak sunucudan resim çekebilirsiniz. Ayrıca bu yazıya, PHP Başka Siteden Resim Çekme, PHP Uzak Sunucudan Dosya Çekme, PHP BOT ile Resim Kaydetme, PHP Dosya İndirme, PHP Siteden Veri Çekme, PHP file_get_contents Veri Çekme, PHP URLden Resim Kaydetme aramaları ile de ulaşmak mümküdür.

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın