Tasarım Kodlama

PHP MySQL ile Radio ve Checkbox Güncelleme

Bu yazıda HTML radio ve checkbox nesnelerini veritabanı kullanarak güncellemeyi göstereceğiz. Bu uygulama küçük bir örneği içerecektir. Youtube hesabındaki PHP Veritabanı İşlemleri (Select, Insert, Update, Delete) konusuna sorulan soru üzerine hazırlanmıştır.

Uygulamada cinsiyete ait iki radio buton ve hobileri içeren checkbox nesneleri mevcuttur. Bu nesnelerden radio butonlarından bir tanesi seçimi sağlanmıp, checkbox nesnelerinden istediğimiz kadar seçmek imkanı verilmiştir.(Not: checkbox nesneleri için hazırlanan tabloda normalizasyon göz ardı edilmiştir.)

NOT: uygulamada GET yöntemi ile gelen ve id=1 olan kayıt güncellenmiştir. Sorgu test etmek isterseniz. URL adresine şuna benzer bir yol yazmanı gerekir. http://localhost/klasor/index.php?id=1

Uygulama ekran görüntüsü:

baglan.php

guncelle.php

index.php

Çeşitli Arama Terimleri:

  • Radio button php mysql,
  • How to get radio button value in php,
  • Checkbox php mysql,
  • CRUD checkbox php mysql,
  • Update multiple rows in php mysql with checkbox,
  • Get multiple radio button value php,
  • Radio button sql,

Kullanılan Kaynaklar:

Yorum yap