PHP

PHP Tarih Doğrulama

Tarih girişi ile herhangi bir işlem yapmadan önce, tarih dizesini doğrulamak her zaman harika bir fikirdir. Tarih doğrulama, sağlanan dizgenin geçerli bir tarih biçimi olup olmadığını kontrol etmeye yardımcı olur. DateTime sınıfını kullanarak, tarih dizesinin PHP’de geçerli olup olmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Örnek kod parçacığında, PHP’de bir tarih dizesinin nasıl doğrulanacağını göstereceğiz. PHP kullanarak tarih girişinin sunucu tarafından doğrulanması için çok kullanışlıdır.

tarihDogrula() fonksiyonu, verilen dizgenin PHP kullanarak geçerli bir tarih olup olmadığını kontrol eder. Belirtilen formatı temel alarak tarihi doğrulamak için PHP DateTime sınıfını kullanır. Tarih dizesi geçerliyse bu işlev TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

$date: Gerekli. Doğrulanacak tarih dizesi.
$format: İsteğe bağlı. Tarih dizesinin biçimi.

tarihDogrula() işlevini çağırın ve tarih dizesini ilk parametrede geçirin.

By default, the format is set to Y-m-d olarak ayarlanmıştır. isterseniz siz bu biçimi ikinci bir parametre olarak geçerek değiştirebilirsiniz.

 

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın