Tasarım Kodlama

PHP URL Yönlendirme Kodu

Kullanıcıları bir sayfaya giriş yaptıktan sonra bazı durumlarda geri yada istenilen bir sayfaya yönlendirmek gerekebilir. PHP ile bu işlemi çok fazla kod karmaşasına girmeden yapabiliriz.

İlk olarak header() foksiyonu ve süper global $_SERVER değişkenlerini bilmemiz gerekiyor.

header(): PHP ile header refresh kullanımı yapmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. header Location olarak adres bilgisini alıp istenilen sayfaya yönlendirmektedir.

$_SERVER: $_SERVER başlıklar, adresler ve betiklerin yerleri gibi bilgileri içeren bir isim dizidir.

PHP ile Geri Yönlendirme:

PHP ile İstenilen Sayfaya Yönlendirme:

PHP ve HTML ile 5 Saniye Sonra Yönlendirme:

Yorum yap