Tasarım Kodlama

Android View ve ViewGroup Kullanımı

Bir kullanıcının Android uygulamasıyla tüm etkileşimi, kullanıcı arabirimi (UI) aracılığıyla gerçekleşir, bu nedenle bir android uygulamasının UI ile ilgili temel bilgileri anlamak çok önemlidir. Bu eğitimde, çeşitli Viewler ve ViewGrouplar hakkında bilgi vereceğiz ve bunlarla bir android uygulamasında UI tasarlamak için nasıl kullanılabileceğini açıklamaya çalışacağız.

Bir kullanıcının Android uygulamasıyla tüm etkileşimi, kullanıcı arabirimi (UI) aracılığıyla gerçekleşir, bu nedenle bir android uygulamasının UI ile ilgili temel bilgileri anlamak çok önemlidir. Bu eğitimde, çeşitli Viewler ve ViewGrouplar hakkında bilgi vereceğiz ve bunlarla bir android uygulamasında UI tasarlamak için nasıl kullanılabileceğini açıklamaya çalışacağız.

View

View, android’de UI’nin (Kullanıcı Arayüzü) temel yapı taşıdır. View, TextView, ImageView, Button vb. tüm GUI bileşenleri için süper sınıf olan android.view.View sınıfını ifade eder.

View sınıfı, Object sınıfını genişletir ve Drawable.Callback, KeyEvent.Callback ve AccessibilityEventSource‘u uygular.

View, ekranda bir tür içeriği gösteren bir dikdörtgen olarak düşünülebilir. Bir resim, bir metin parçası, bir buton veya bir android uygulamasının görüntüleyebileceği herhangi bir şey olabilir. Buradaki dikdörtgen aslında görünmezdir, ancak her görünüm bir dikdörtgen şeklini kaplar.

Sizi rahatsız eden soru, bu dikdörtgenin boyutu ne olabilir?

Cevap, tam boyutu belirterek (uygun birimlerle) veya önceden tanımlanmış bazı değerleri kullanarak manuel olarak ayarlayabiliriz. Bu önceden tanımlanmış değerler, match_parent ve wrap_content‘dir.

match_parent, cihazın ekranında mevcut olan tüm alanı kaplayacağı anlamına gelir. Oysa wrap_content, içeriğinin görüntülenmesi için yalnızca gerektiği kadar yer kaplayacağı anlamına gelir.

Bir View, Android’de Widget olarak da bilinir. Herhangi bir görsel (ekranda görebildiğimiz) ve etkileşimli (kullanıcının etkileşimde bulunabileceği) Widget olarak adlandırılır.

View oluşturmak için XML sözdizimi

Şimdi, daha önce de açıkladığımız gibi, android uygulamanızda herhangi bir şey çizmek için, onu tasarım XML dosyalarında ayırmanız gerekecek. Ve işlevsellik eklemek için Java dosyaları oluşturacağız.

XML’deki her görünüm aşağıdaki biçime sahiptir:

  • Her zaman bir açılı ayraçla başlar, ardından Görünüm adı gelir. Sizi çok yakında çeşitli View türleriyle tanıştıracağız.
  • Ardından, bu görünümün uygulama ekranında nasıl görüneceğini tanımlayacak niteliklerle birlikte nitelik için bir değer yazıyoruz. Her görünümün, çeşitli görünüm türlerini kapsayacak sonraki birkaç öğreticide tartışacağımız kendi özellikleri vardır.
  • Sonunda /> ile kapatılır.

Bu nedenle, her View alt sınıfının, uygulamanın ekranında görünebilmesi için bu biçimi izlemesi gerekir. Ve bu biçim, varsayılan XML stilinden başka bir şey değildir.

Her View için gerekli olan iki nitelik vardır. Bunlar: android:layout_height ve android:layout_width.

Bu nitelikler, bir görünümün oluşturduğu görünmez dikdörtgenin boyutunu tanımlar. Bu özellikleri kullanarak android uygulamamızdaki her görünüm için boyutu kolayca kontrol edebiliriz.

Yukarıda belirtilen niteliklerin yanı sıra, gravitylayout_gravitypadding ve margin gibi nitelikler de yaygın olarak kullanılan bazı niteliklerdir.

En sık kullanılan Android View Sınıfları

Burada en sık kullanılan android View sınıflarından bazılarına sahibiz:

En sık kullanılan Android View Sınıfları

Programatik ve Bildirime Dayalı Yaklaşım

Android uygulamanızda bir View veya ViewGroup oluşturmak/tanımlamak için iki olası yol vardır:

Programatik Yaklaşım: Bunda, Java kaynak dosyasında Görünümlerimizi tanımlarız/oluştururuz. Bu yaklaşımı daha sonra ayrıntılı olarak öğreneceğiz, şu anda görünümümüze bir Button eklemek için örnek bir koda bakalım.

addView(), kullanıcı arayüzüne herhangi bir View eklemek için kullanılan işlevdir ve çeşitli öznitelikleri ayarlamak için setLayoutParams() metodu kullanılır.

Bildirimsel Yaklaşım: Bunda, yaygın olarak kullanılan çeşitli görünümler hakkında çalışacağımız sonraki birkaç öğreticide yapacağımız gibi, View ve ViewGroupları doğrudan tasarım XML dosyalarında tanımlarız.

Daha fazla Android içeriği için Android Dersleri yazısını inceleyebilirsiniz.

Yorum yap