Tasarım Kodlama

OSI Modeli

OSI (Open Systems Interconnection – Açık Sistemler Bağlantısı) modeli, bilgisayar sistemleri arasındaki iletişimi standartlaştırmaya yardımcı olmak için ISO tarafından oluşturuldu. İletişimi, her biri birden fazla donanım standardı, protokol veya diğer hizmet türlerini içeren yedi farklı katmana ayırır.

OSI modelinin yedi katmanı şunları içerir:

  1. Fiziksel katman
  2. Veri Bağlantısı katmanı
  3. Ağ katmanı
  4. Taşıma katmanı
  5. Oturum katmanı
  6. Sunum katmanı
  7. Uygulama katmanı

Bir bilgisayar sistemi başka bir bilgisayarla iletişim kurduğunda, ister yerel bir ağ ister İnternet üzerinden olsun, veriler bu yedi katman üzerinden geçer. İletim sisteminin fiziksel katmanı ile başlar ve diğer katmanlardan uygulama katmanına geçer. Veriler uygulama katmanına ulaştığında, alıcı sistem tarafından işlenir. Bazı durumlarda, veriler katmanlar arasında alıcı bilgisayarın fiziksel katmanına ters yönde hareket edecektir.

OSI modelinin nasıl çalıştığını açıklamanın en iyi yolu gerçek bir yaşam örneği kullanmaktır. Aşağıdaki şekilde, bir bilgisayar güvenli bir web sitesine erişmek için kablosuz bağlantı kullanıyor.

İletişim yığını (1) fiziksel katman ile başlar. Bu, IEEE 802.11n standardını kullanarak veri ileten bilgisayarın Wi-Fi kartı olabilir. Sonra, (2) veri bağlantı katmanı DHCP yoluyla bir yönlendiriciye bağlanmayı içerebilir. Bu, sisteme (3) ağ katmanının bir parçası olan bir IP adresi sağlayacaktır. Bilgisayar bir IP adresine sahip olduktan sonra, (4) aktarım katmanı olan TCP protokolü üzerinden Internet’e bağlanabilir. Sistem daha sonra (5) oturum katmanını oluşturan bir NetBIOS oturumu oluşturabilir. Güvenli bir bağlantı kurulursa, (6) sunum katmanı bir SSL bağlantısı içerebilir. Son olarak, (7) uygulama katmanı web sitesine giden HTTP bağlantısından oluşur.

OSI modeli, bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğuna dair yararlı bir genel bakış sağlar. Yazılım geliştiricileri genellikle ağ veya Internet desteği gerektiren yazılımlar yazarken bu modeli kullanırlar. İletişim yığınını sıfırdan yeniden oluşturmak yerine, yazılım geliştiricilerinin yalnızca programlarının kullandığı belirli OSI katman (lar) ı için işlevler içermesi gerekir.

Yorum yap