Tasarım Kodlama

C Bölüm ve Kalanları Hesaplama Programı

Bu program, bir tamsayının başka bir tamsayıya bölündüğünde bölümü ve kalanı değerlendirir.

C Kodu:

 

Çıktı:

Yorum yap