Tasarım Kodlama

C Dili Char Kullanımı ve Char Örnekleri

Bu yazıda, C programlamadaki stringler hakkında bilgi edineceksiniz. Bunları bildirmeyi, başlatmayı ve örnekler yardımıyla çeşitli I/O işlemleri için kullanmayı öğreneceksiniz.

C programlama dilinde, bir string,  \0 ile sonlandırılmış bir karakter dizisidir.

Örneğin:

Derleyici, çift tırnak işaretleri içine alınmış bir dizi karakterle karşılaştığında, varsayılan olarak sonuna bir null karakteri \0 ekler.

merhabadunya\0

Bir string nasıl bildirilir?

Stringleri şu şekilde bildirebilirsiniz:

s[0]s[1]s[2]s[3]s[4]

Burada 5 karakterlik bir dizi tanımladık.

Stringler nasıl Başlatılır?

Dizeleri birkaç yolla başlatabilirsiniz.

c[0]c[1]c[2]c[3]c[4]
abcd\0

Başka bir örneğe bakalım:

Burada 5 karakterlik bir karakter dizisine 6 karakter (son karakter ‘\ 0’) atamaya çalışıyoruz. Bu kötü ve bunu asla yapmamalısın.

Dizelere Değer Atama

Diziler ve stringler C’deki ikinci sınıf vatandaşlardır; bildirildikten sonra atama operatörünü desteklemezler. Örneğin,

Yukarıdaki kod derlenmek istendiğinde bu şekilde bir hata alırız. Error! assigment to expresssion with array type

Kullanıcıdan String Okuma

Bir stringi okumak için scanf() fonksiyonu kullanabilirsiniz.

scanf() fonksiyonu, boşlukla (boşluk, satırsonu, sekme, vb.) karşılaşana kadar karakter dizisini okur.

Örnek:

Çıktı:

Bir metin satırı nasıl okunur?

Bir dizge satırını okumak için fgets() işlevini kullanabilirsiniz ve dizeyi görüntülemek için puts() kullanabilirsiniz.

Örnek:

Çıktı:

Burada, kullanıcıdan bir string okumak için fgets() işlevini kullandık.

fgets(isim, sizeof(isim), stdlin); // string oku

sizeof(isim) değeri 30 olur. Dolayısıyla, girdi olarak isim dizgisinin boyutu olan en fazla 30 karakter alabiliriz.

Stringleri Fonksiyonlara Aktarma

Stringler, dizilere benzer şekilde bir işleve aktarılabilir.

Örnek:

Çıktı:

Stringler ve Pointerlar

Çıktı:

Yaygın Olarak Kullanılan String Fonksiyonları

  • strlen() – bir stringin uzunluğunu hesaplar
  • strcpy() – bir stringi diğerine kopyalar
  • strcmp() – iki stringi karşılaştırır
  • strcat() – iki stringi bitiştirir

Yorum yap