Tasarım Kodlama

C Dilinde Asal Sayı Kontrolü Nasıl Yapılır?

Bu örnekte C Programlama dilinde kullanıcının girdiği bir sayının Asal Sayı olup olmadığını kontrol ederek sonucu ekranda göstereceğiz.

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar yalnızca kendisine ve 1’e bölünebilir. Başka hiçbir sayıya bölünemezler. Ayrıca asal sayılar pozitif tam sayılardır. Böylece asal sayıları yalnız kendisine ve 1’e bölünebilen pozitif tam sayılardır şeklinde tanımlayabiliriz.

İlginizi Çekebilir: C Dili Örnekleri

En küçük asal sayı 2’dir. Asal sayılar arasında 2’den başka çift sayılar bulunmamaktadır.

Örneğimize ait kodlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

C Kodları:

Yorum yap