Tasarım Kodlama

Kullanıcının Girdiği Sayının Çift mi Tek mi Olduğunu Kontrol Eden C Programı

Bu örnekte, eğer … else ifadesi kullanıcı tarafından girilen bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmek için kullanılır.

C Kodu:

Çıktı:

Yorum yap