Tasarım Kodlama

Sayının Faktöriyelini Bulan C Programı

Pozitif bir tamsayının  faktöriyeli 1 * 2 * 3 * … n’ye eşittir. Bu örnekte döngü de bir sayının faktörünü hesaplamayı öğreneceksiniz.
C Kodu:
 

Çıktı:

Yorum yap