Tasarım Kodlama

C++ Fonksiyon Kullanarak Dikdörtgen Alan ve Çevre Hesaplama

Uzun ve kısa kenarı kullanıcı tarafından girilen dikdörtgenin alanı ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan örnek:

Kısa Kenar = a

Uzun Kenar= b

Alan=a*b

Çevre=2*(a+b)

 

 

C++ Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

Yorum yap