C# C# Console

C# Console Örnekleri

C# .Net ailesi ile çalışmak için Microsoft tarafından üretilen ve desteklenen dillerden biridir. Bu dil, farklı türlerde uygulama geliştirilmesine olanak tanıyan zengin bir özellikler setini kapsar.

C#, nesne yönelimli bir programlama dilidir ve miras olarak C++ dilinin birkaç yönünü de kapsamakdadır. Bu C# örneklerinde, ilk uygulamamızı geliştirmeye yardımcı olmak ve C# bilginizi arttırmak hedeflenmiştir.

Bu basit bir konsol uygulamaları ile , C# dilinde mevcut olan veri tipleri, özellikler, metotlar ve deyimleri öğrenme fırsatı bulacaksınız.

C# Console Örnekleri

1)  Ekrana “Merhaba, Dünya!” yazdıran C# Console Programı

“Merhaba, Dünya!” görüntüleyen basit bir program. Genellikle dilin sözdizimini göstermek için kullanılır.

Bu programda, Console.Write() metodunu metin yazdırmak için kullandık.

2) İki sayıyı toplayan C# Console Programı

Bu programda, iki sayı toplamayı ve Console.WriteLine() methodu kullanarak görüntülemeyi öğreneceksiniz.

+ operatörünü yerine, eksi(-), çarpma(*), bölme(/), kalan(%) operatörlerini yazarak diğer aritmetik işlemleri de yapabilirsiniz.

3) Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamını ekran yazdıran C# programı

Programda kullanıcıdan iki sayı girmesi istenir. Ardından girilen bu sayılar toplanıp ekrana yazdırılır.

Kullanıcıdan sayı girmesi için Console.ReadLine() metodu kullanılır. Console.ReadLine() metodu ile girilen değerler string türünde olduğu için Convert.ToInt32() ilet int türüne dönüşümü yapılıp sayi1 ve sayi2 değişkenlerine aktarılır. Ardından toplama işlemi yapılıp ekrana Console.WriteLine() metodu ile yazdırılır.

4) Sayının Kuvvetini Bulan C# Console Programı (Math Sınıfı ile)

Bu programda,üs Math sınıfını kullanarak üs alma işlemini yapacağız. Bir sonraki örnekte ise algoritma yöntemi ile aynı işlemi nasıl yapacağımızı ele alacağız.

Bu programda, kullanıcıdan taban ve kuvvet değeri alınarak Math.Pow(taban,kuvvet) metodunu gönderildi. Hesaplanan değeri Console.WriteLine() ile formatlı şekilde ekrana yazdırıp programının akışı tamamlandı.

5) Sayının Kuvvetini Bulan C# Console Programı (for döngüsü ile)

Bir sayının kuvveti hesaplamak demek, o sayıyı kuvveti kadar kendisi ile çarpmak demektir. for döngüsü ile sayıyı tekrar tekrar kendisi ile çarparak sayının kuvvetini hesaplayabiliriz.

Kullanıcıdan taban ve kuvvet değeri alındıktan sonra for döngüsü ile kuvvet kadar taban değeri kendi ile çarpıldı. Çarpma işleminde sonuc=sonuc*taban şekilde yapılır. sonuc değişkenin başlangıç değerinin 1 olması çarpmanın etkisiz elemanı için önemli olan bir detaydır.

Matematikteki karşılık ise aşağıdaki gibi olacaktır.

sonuc  * taban = sonuc
1           *   4      =     4
4           *   4      =    16
16         *   4     =     64
vs şeklinde işlemleri devam eder.

6) Sayının Kuvvetini Bulan C# Console Programı (while döngüsü ile)

while döngüsü kullanarak da aynı işlemleri yapmak mümkündür. for döngüsünden farklı olarak while ile sayacın kontrolünü kendimiz yapmamız gerekir.

7) Sayının Karekökünü hesaplayan C# Console Programı (Math Sınıfı kullanarak)

Math Sınıfı bize  matematiksel işlemleri kolaylıkla yapmak için çeşitli metotlar sunar bu metodlardan bir tanesi de Math.Sqrt() metodudur. Bu metod kendisine parametre olarak gönderilen sayının karekökünü hesaplayıp sonucu double türünde döndürür.

 

8) Üçgen Alanını Hesapayan C# Console Programı

Bu programda, bir üçgenin alanını hesaplamayı ve görüntülemeyi öğreneceksiniz. Öncelikle belirtmek istediğim bir nokta bir üçgenin alanını hesaplamak için birden fazla yöntem mevcuttur. Bu örnekte 3 kenarının uzunluğu girilen bir üçgenin alanını hesaplamayı öğreneceğiz.

3 kenarı girilen üçgenin alanını hesaplama formülü şöyledir.

Bu programda üçgenin alanı, Heron‘un formülü kullanılarak üç taraf verildiğinde hesaplanır. Yukarıdaki örnekte kullanıcıdan alınan 3 kenar değeri formüle yerleştirilip alan hesaplaması yapılmıştır.

9) Üç Sayı Arasındaki En Büyük Sayıyı Bulan C# Programı

Bu programda, if else, kullanarak üç sayı  arasından en büyüğünü bulmayı ve göstermeyi öğreneceksiniz.

Yukarıdaki programda, üç sayı sırasıyla a, b ve c olarak tanımlanır. if … else if … else … ile üç sayıdan en büyüğünü bulmak ve göstermek için aşamalı şekilde karşılaştırma yaptık.

10) Üç Sayı Arasındaki En Büyük Sayıyı Bulan C# Programı (Kullanıcı tarafından girilen)

Kullanıcı tarafından girilen üç sayıyı karşılaştırıp ekrana en büyüğünü yazdırmayı öğreneceğiz.

Kullanıcıdan okuduğumuz değerleri kaydetmek için a, b, c değişkenlerini oluşturduk. Ardından Console.ReadLine() metodu ile kullanıcıdan değer okuyup, Convert.ToInt32() metodu ile bu değeri int türüne dönüştürdük.  if … else if …. else … kontrolü ile değişkenlerdeki verileri basamak şeklinde karşılaştırıp en büyük olanı ekrana yazdırma işemini gerçekleştirdik.

11) C# Console Programı Basit Hesap Makinesi Yapma

Bu örnekte, kullanıcının girişine bağlı olarak toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerini yapabilen basit bir hesap makinesi oluşturmayı öğreneceksiniz.

Yukarıdaki C# Console kodunda sırasyıla sayi1 ve sayi2 değişkenlerine sayılar ve opt değişkenine operatör değeri okunur. if… else if… bloklarında gerekli aritmetik işlemler yapılarak sonuç Console.WriteLile metodu ile ekrana yazdırılır.

12) İki sayının EKOK’unu hesaplayan C# Console Programı

EKOK değerini hesaplamak için static Ekok() metodunu oluşturduk. Ekok() metodu içinde while döngüsü ile sayıların en küçük ortak katını bulup sonucu geri döndürdük. Main() metodu içinde dönen sonucu ekrana yazdırdık.

13) İki sayının EBOB’unu hesaplayan C# Console Programı(for döngüsü ile)

Bu örnekte, iki sayının EBOB’unu bulmayı öğreneceksiniz.

En büyük ortak böleni hesaplamak için Ebob adında bir tane method oluşturup hesaplama sonucunu Main() metoduna gönderip, Main() içinde ekrana yazdırdık.

14) İki sayının EBOB’unu hesaplayan C# Console Programı(Öklid Algoritması ile)

15) N Sayısına Kadar Olan Doğal Sayıların Toplamını Bulan C# Console Programı

Bu programda, n döngüsünü kullanarak n doğal sayısının toplamını bulmayı ve görüntülemeyi öğreneceksiniz.

Not: Programı farklı bir numara için test etmek için n değerini değiştirin. İlk olarak, toplam 0 olarak başlatılır.

16) Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamını Hesaplayan C# Console Programı

Kullanıcıdan N doğal sayısı istenir. while döngüsü içinde kullanıcının girdiği sayıdan aşağı doğru sayılar azaltılır. N sayısı azaltılmadan önce toplam değişkenine o anki N değeri aktarılır.

17) Kullanıcının Girdiği Sayının Bölenlerini Bulan C# Console Programı

Aşağıdaki kodlar, girilen sayının bölenlerini görüntülemek için oluşturulmuş C# programıdır.

Bu C# programında, sayıyı ‘sayi’ değişkenini kullanarak okuyoruz. Döngü (for) kullanarak girilen sayının bulunan if ile sayının sıradaki sayının(x) sayi değişkenine bölünüp bölünmediği kontrol edilir. Eğer sayi değişkeni x’e bölünüyorsa x sayi değişkenini bölen bir sayı olduğu için x ekrana yazdırılıyor.

18) Girilen Sayının Çift mi Tek mi olduğunu Kontrol Eden C# Programı

Burada, belirli bir sayının, 2 ile bölümünden kalanı 0 ise, o zaman sayı bir Çift sayıdır. Sayı 2 ile bölünemezse, bu sayı Tek sayı olacaktır.

Bu C# programında, ‘i’ tamsayı değişkenini kullanarak sayıyı okuyoruz. if deyimi kontrol etmek için kullanılır, sayının çift yada tek olması durumu if içindeki şartta kontrol edilir. ‘i’ değişkeni içindeki sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise sayı çift, değilse sayı tektir kısmı için if else blokları işlenecektir.

 

 

2 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın

  • n*(n+1)/2 girilen sayıya kadar toplayacaksak girilen sayiyi o işlemi yaparak kısa şekilde sonuca ulaşabiliriz.