Tasarım Kodlama

Sistem Analistinin Rolleri ve Özellikleri (Sistem Analistte Bulunması Gereken Özellikler)

Sistem analisti, sistemlerin, altyapıların ve bilgisayar sistemlerinin mümkün olduğunca etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bir kuruluşta üst düzeyde çalışan bir BT uzmanıdır.

Sistem analistleri, belirtilen gereksinimleri karşılamak için sorunları araştırma, çözüm bulma, eylem rotaları önerme ve paydaşlarla koordinasyon sağlama sorumluluklarını taşır. Bir şirketin mevcut sistemini, prosedürlerini ve iş süreçlerini inceler ve belirlenen gereksinimlere göre eylem planları oluştururlar.

Sistem analistlerinin farklı işletim sistemlerine, donanım yapılandırmalarına, programlama dillerine ve yazılım ve donanım platformlarına aşina olması gerekir. Projenin analiz aşamasından başlayarak dağıtım sonrası değerlendirme incelemesine kadar dahil olabilirler.

Sistem Analistinin Rolü/Sorumlulukları

Gereksinimleri Tanımlama: – Bir analistin en önemli ve zor görevi, kullanıcının gereksinimlerini anlamaktır.

Gereksinimi konsensüs ile önceliklendirme: – Herhangi bir kuruluşta birçok kullanıcı türü vardır. Her kullanıcının bazı özel bilgi ihtiyaçları vardır.

Programcıların sınırlı bilgi işlem kapasitesi vb. nedeniyle herkesin ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmayabilir.

Kullanıcıların Verilerini ve Görüşlerini Toplama: Sistem analisti, ihtiyaçları ve öncelikleri belirledikten sonra tüm kullanıcıların isteklerini işbirliği ile geliştirmelidir. Sistemi tasarlayan analist, kullanıcının uzun deneyim ve uzmanlığından yararlanmalıdır.

Analiz ve Değerlendirme: – Sistem analisti, organizasyondaki mevcut bilgi sisteminin işleyişini analiz eder ve kullanıcının ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığını bulur.

Sorunları Çözme: – Bir analist sorunu derinlemesine incelemeli ve yönetime alternatif bir çözüm önermelidir.

Spesifikasyonların hazırlanması: – Bir analist, tasarlanacak sistemin fonksiyonel spesifikasyonunu bir form ile tasarlamalıdır. Hangisi kullanıcı tarafından anlaşılabilir?

Tasarım Sistemi: – Spesifikasyon kabul edildikten sonra analist sistemi tasarlar. Tasarım, sistem uygulayıcısı için anlaşılır olmalıdır.

Sistemin Değerlendirilmesi: Bir analist, makul bir süre boyunca kullanımda olan bir sistemi eleştirel olarak değerlendirmelidir.

İlginizi Çekebilir: Sistem Analizi ve Tasarımı Nedir?

Sistem Analistinin Özellikleri

Organizasyon Bilgisi: – Bir sistem analisti, çeşitli organizasyonların nasıl işlediğini anlamalıdır. Analist, muhasebe, Finansal Yönetim ve tedarik zinciri yönetimi yapmak için oluşturulmuş birçok sistem gibi bir organizasyondaki yönetim yapısını ve departman arasındaki ilişkiyi anlamalıdır.

Bilgisayar sistemi ve yazılımı bilgisi: – Sistem analisti, bilgisayar sistemi ve yazılımındaki son gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.

İyi Kişiler Arası İlişkiler: – Analist, kullanıcı ihtiyaçlarını yorumlayabilmeli, iyi bir dinleyici ve iyi bir diploma olmalıdır- İnsanları anlamalı ve onların fikir ve tutumlarını değiştirmeleri için onları etkileyebilmelidir.

İletişim yeteneği: – Analistin ayrıca tasarımını bir grup kullanıcıya sözlü olarak sunması gerekir.

Analitik Akıl: – Analistin karar ağacı, karar tablosu vb. gibi çeşitli analitik araçları kullanarak soruna bir çözüm bulması gerekir.

Bir sistemin Nefes Bilgisi: – analist, muhasebeci, satış görevlileri, büro personeli, mağaza görevlileri, satın alma görevlileri, müdürler vb. gibi bir kuruluşta çeşitli işleri yapan kişilerle çalışmak zorundadır.

Esneklik ve uyarlanabilirlik: – Farklı projeler. Aynı veya farklı organizasyon farklı bir yapıya sahip olursa olsun.

Karakter ve etik: – Sistem analisti iyi bir ahlaki ve güçlü karaktere sahip olmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü

2 yorum