Tasarım Kodlama

SQL GETDATE() Kullanımı

SQL’de GETDATE() fonksiyonu sistem tarihini ve saatini döndürür. Bu fonksiyon, veri ekleme veya değiştirme tarihini ve saatini DateTime’ı çeşitli biçimlerde biçimlendirmek için SQL Server’daki SQL CONVERT() işlevini kullanabiliriz.

Sözdizimi
GETDATE() fonksiyonunun SQL’de kullanımı çok kolaydır. Aşağıdaki gibi bir sözdizimine sahip bir sorgu kullanır:

Bu sorgu tarih ve saati döndürür. Bu nedenle olası bir sonuç şudur:

Örnek
Bugünün tarihi ile bir kayıt ekleyelim.

Aşağıdaki tabloya öğrencinin aldığı kitap bilgisi ve alan öğrenci bilgisi kaydedilmektedir. Öğrenci kitabı aldığında aldığı tarih atarih olarak tabloda yer almaktadır. Şimdi SQL NOW() kullanarak bu tabloya bir tane kitap siparişi kaydedelim.

Örnek tablo(islem):

Şimdi yukarıdaki tabloya örnek bir kayıt eklemek için aşağıdaki gibi bir sorgu yazalım.

Sonuç:

 

Geçerli tarihi döndürme – (SQL convert(datetime Kullanımı) )

Şimdiki tarihi GETDATE() işlevinden kolayca alabilirsiniz. Bunu yapmak için CONVERT() fonksiyonunu kullanmak yeterli olacaktır.

Tarihi YYYY-MM-DD olarak almak için SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 23) kullanabilirsiniz.

Ayrıca MM/DD/YYYY kullanmak istiyorsanız.

SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 1) kullanabilirsiniz.

Yorum yap