Tasarım Kodlama

Ddl Nedir?

“Data Definition Language- Veri Tanımlama Dili” anlamına gelir. DDL, veri yapılarını tanımlamak ve verileri değiştirmek için kullanılan bir dildir. Örneğin, bir veritabanındaki tabloları eklemek, kaldırmak veya değiştirmek için DDL komutları kullanılabilir. Veritabanı uygulamalarında kullanılan DDL’ler, SQL’in bir Yapısal Sorgu Dili alt kümesi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bir DDL, XML gibi diğer veri türlerini de tanımlayabilir.

Veri Tanımlama Dili, verileri tanımlamak için önceden tanımlanmış bir sözdizimine sahiptir. Örneğin, SQL sözdizimini kullanarak yeni bir tablo oluşturmak için CREATE komutu ve ardından tablo adı ve sütun tanımları için parametreler kullanılır. DDL ayrıca her bir sütunun adını ve ilişkili veri türünü tanımlayabilir. Bir tablo oluşturulduktan sonra ALTER komutu kullanılarak değiştirilebilir. Tablo artık gerekli değilse, tabloyu silmek için DROP komutu kullanılabilir.

DDL, SQL’in bir alt kümesi olduğundan, olası tüm SQL komutlarını içermez. Örneğin, SELECT ve INSERT gibi komutlar Veri İşleme Dilinin (DML) bir parçası olarak kabul edilirken, CONNECT ve EXECUTE gibi erişim komutları Veri Kontrol Dilinin (DCL) bir parçasıdır. DDL, DML ve DCL dilleri, SQL tarafından desteklenen komutların çoğunu içerir.

Yorum yap