Tasarım Kodlama

Java ArrayList’i Ekrana Yazdırmanın 4 Yolu

Elemanları yazdırmak için, önce bir String ArrayList oluşturacağız ve içine haftanın isimlerini yerleştireceğiz. Ardından aşağıdaki yöntemlerle bir arraylisti ekrana yazdırma işlemini gerçekleştireceğiz.

  1. For-döngüsü
  2. For-each döngüsü
  3. iterator ile
  4. List-iterator ile

 

Java ArrayList Oluşturma

Java ArrayList Ekrana Yazdırma

Yötem 1: for döngüsü ile ekrana yazdırma

For döngüsü kullanmak için, öğelerini almamız gereken size() yöntemini kullanarak ArrayList’in uzunluğunu elde ediyoruz. Arraylist dizinlerinde mevcut olan verileri almak için arraylist’in get i) yöntemini kullandık.

 

Yöntem 2: for-each kullanarak arraylist ekrana yazdırma

 

Yöntem 3: iterator kullanarak

 

Yöntem 4: listIterator kullanarak listeleme

 

 

 

 

Yorum yap