Java

Java ile Temporary Dosya Oluşturma

Bazı durumlarda, Java’da geçici bir dosya oluşturmanız gerekebilir. Sonuçların depolanması gerekmediğinde, genellikle birim testler sırasında gerçekleşir. Test bittikten hemen sonra, dosyanın içeriği hakkında endişelenmenize gerek yoktur.

Burada, bu makalede, Java’da geçici dosyaların nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz. Java File sınıfında createTempFile adında iki statik yöntem vardır; biri iki bağımsız değişken alır, diğeri üç bağımsız değişken alır. Varsayılan geçici klasör konumunda geçici bir dosya oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Başka bir dosya, belirtilen klasör konumunda geçici dosya oluşturmak için kullanılır.

 File.createTempFile(String prefix, String suffix) ile Geçici Dosya Oluşturma

Syntax

Bu, işletim sistemi geçici dizininde geçici bir dosya oluşturmanın kolay bir yoludur.

Bu yöntem, adını oluşturmak için verilen öneki ve soneki kullanarak varsayılan geçici dosya dizininde boş bir dosya oluşturur. Bu yöntemi çağırmak, createTempFile (önek, sonek, null) çağrılmasına eşdeğerdir.

Yeni oluşturulan boş bir dosyayı belirten soyut bir yol adı döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki parametrelere sahiptir:

prefix – Dosyanın adını oluştururken kullanılacak önek dizesi; en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır.
suffix – Dosyanın adını oluştururken kullanılacak sonek dizesi; null olabilir, bu durumda “.tmp” soneki kullanılır.

Yukarıdaki kod dosyası için çıktı:

C:\Users\H2O\AppData\Local\Temp\data1839954899271691712.tmp
C:\Windows\Temp\veri3926417396188981467.temp

File.createTempFile(String prefix, String suffix, File directory) kullanarak Dosya Adi ile Oluşturma

Bu yöntem, belirtilen geçici dosya dizininde, adını oluşturmak için sağlanan prefix(ön ek) ve suffix(son ek) kullanarak yeni bir boş dosya oluşturur.

Önek argümanı en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır. Ön ekin “ffn” veya “posta” gibi kısa, anlamlı bir dize olması önerilir. Sonek argümanı null olabilir, bu durumda “.tmp” soneki kullanılır.

Yeni dosyayı oluşturmak için, önek ve sonek önce temeldeki platformun sınırlamalarına uyacak şekilde ayarlanabilir. Ön ek çok uzunsa, kesilir, ancak ilk üç karakteri her zaman korunur. Sonek çok uzunsa, o zaman da kesilir, ancak bir nokta karakteri (‘.’) İle başlarsa, nokta ve onu izleyen ilk üç karakter her zaman korunur. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra, önek, beş veya daha fazla dahili olarak oluşturulan karakter ve sonek birleştirilerek yeni dosyanın adı oluşturulur.

Bu yöntem aşağıdaki parametrelere sahiptir:

prefix – Dosyanın adını oluştururken kullanılacak önek dizesi; en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır.
suffix – Dosyanın adını oluştururken kullanılacak sonek dizesi; null olabilir, bu durumda “.tmp” soneki kullanılır.
directory – Dosyanın oluşturulacağı dizin veya varsayılan geçici dosya dizini kullanılacaksa null.
Bu yöntem, son zamanlarda oluşturulan boş bir dosyayı gösteren soyut bir yol adı döndürür. Dosya oluşturulamadıysa bir IOException, önek bağımsız değişkeni üçten az karakter içeriyorsa bir IllegalArgumentException ve bir güvenlik yöneticisi varsa ve onun java.lang.SecurityManager.checkWrite (java.lang.String) yöntemi bir dosyanın oluşturulmasına izin vermez.

Şimdi, yukarıda belirtilen kullanım yöntemini görelim:

 

Program kaydedilip derlendiğinde aşağıdaki gibi bir çıktı oluşacaktır.

 

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın