Tasarım Kodlama

Java Kullanıcıdan Diziye Veri Alma

Aşağıdaki örnekte 10 elamanlı bir diziye for döngüsü ile kullanıcı tarafından veriler alınıp yine for döngüsü ile dizideki veriler ekrana yazdırılmaktadır.

Örnek: Java kullanıcıdan diziye veri alma

 

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte ilk for döngüsünde kullanıcıdan 10 tane değer diziye eklenmektedir. İkinci for döngüsünde ise dizideki değeler sırayla ekrana yazdırılmaktadır.

Yorum yap