Tasarım Kodlama

Java Kullanıcıdan Tam Sayı Alma

Bu programda, kullanıcı tarafından Java’da girilen bir sayıyı yazdırmayı öğreneceksiniz. Tam sayı, System.in kullanılarak bir değişkende saklanır ve System.out kullanılarak ekranda görüntülenir.

Çıktı:

 

Bu programda Scanner sınıfının bir nesnesi olan okuyucu klavye olan standart girişten girdi almak için oluşturulmuştur.

Ardından, kullanıcıya daha sonra ne yapması gerektiğine dair görsel bir ipucu vermek için bir sayı girin istemi yazdırılır.

scan.nextInt (), yeni bir satır karakteriyle karşılaşmadığı sürece girilen tüm tam sayıları klavyeden okur \n (Enter). Girilen tam sayılar daha sonra tamsayı değişken numarasına kaydedilir.

Tam sayı olmayan herhangi bir karakter girerseniz, derleyici bir InputMismatchException oluşturacaktır.

Son olarak numara, println() işlevi kullanılarak standart çıktıya (System.out) – bilgisayar ekranı üzerine yazdırılır.

Yorum yap