Tasarım Kodlama

Java Palindromik Kelime Bulma

Terstende aynı okunan kelimelere palindromik kelime denilmektedir.
Konsoldan girilen bir kelime veya cümlenin polindromik olup olmadığını veren java algoritma kodunu yazalım.

 

Yorum yap