Tasarım Kodlama

Java String Bölme: Örnekle Öğren

Programlama yaparken, bazı özelliklere dayanarak bir dizeyi parçalamanız gerekebilir. Çoğunlukla bu özellik, dizeyi kırpmak veya bölmek istediğiniz bir ayırıcı veya ortak ifade ile olacaktır.

Ayrıca StringTokenizer ve Pattern.compile() gibi yöntemlerle de stringi bölebilirsiniz. Bununla ilgili Java ile String Bölme yazısına bakabilirsiniz.

StrSplit() yöntemi, bir Dize’yi belirli bir sınırlayıcı verilen bir dizi dizgiye böler.

Sözdizimi:

Parametre
Regex: Normal ifade, metne / dizeye uygulanır.
Limit: Limit, dizinin maksimum değer sayısıdır. Atlanırsa veya sıfırlanırsa, bir regex ile eşleşen tüm dizeleri döndürür.

Split String Örneği

Örnek 1: Virgiller ile yazılan metni parçalama

Ahmet, Ayşe, Nalan, Yasin, Sinan gibi birkaç kelimeden oluşan strMetin adında bir string değişkeni olduğunu varsayalım. Hepsinin virgül(,) ile ayrıldığına dikkat edin.

Burada tüm bireysel dizeleri istiyorsak, mümkün olan en iyi örnek onu virgül temelinde ayırmak olacaktır. Böylece aşağıdaki gibi beş ayrı dizge elde edeceğiz:

Bölünmesi gereken dizeye karşı split yöntemini kullanın ve ayırıcıyı argümanı parametre olarak geçin. Bu durumda, ayırıcı virgül (,) ‘dir ve ayırma işleminin sonucu size bir dizi ayırması verecektir.

Çıktı:

Java Örnekleri
Java Örnekleri

Örnek 2: Özel seboller ile yazılmış olan metni belirtilen regex(düzenli ifade)’e göre parçalama

Çıktı:

 

Örnek 3: Boşluğa göre metinsel veriyi bölme

Çıktı:

 

 

 

 

Yorum yap