Tasarım Kodlama

C Dili İki Sayıyı Çarpan Örnek

Bu örnekte C Dili ile kullanıcının girdiği iki sayının çarpını hesaplayan ve ekranda gösteren örneği oluşturacağız. Örneğimizde veri tipi olarak double kullanacağız. Bunun anlamı programımız ondalıklı sayı girişi...

C Dili İki Sayıyı Toplayan Örnek

Bu örnekte, C Dili ile kullanıcıdan iki tam sayı girmesi istenir. Ardından, bu iki tam sayının toplamı hesaplanır ve ekranda görüntülenir. C Kodları: #include <stdio.h> int main() { int number1, number2, toplam;...

C Dili Merhaba Dünya Örneği

Bu örnekte, C Dili ile ekranda ‘Merhaba Dünya!’ Yazdırmayı öğreneceksiniz. C Kodları: #include <stdio.h> int main(void) { printf("Hello World\n"); return 0; } 12345678  #include <stdio...

Python Pascal Üçgeni Örneği

Pascal üçgeni, matematikte binom katsayılarını içeren üçgensel bir dizidir. Fransız matematikçi Blaise Pascal’ın soyadıyla anılsa da Pascal’dan önce Hindistan, İran, Çin, Almanya ve İtalya’da...

Java Calender Sınıf Örneği

Java’daki Calender sınıfı, belirli bir an ile MONTH, YEAR, HOUR gibi bir dizi takvim alanı arasında tarihi dönüştürmek için metotlar sağlayan soyut bir sınıftır. Object sınıfını miras alır ve Comparable...

Java Test Soruları

Bu çevrimiçi Java sınavı, java kavramlarınızı temizlemenize ve ayrıca java bilginizi kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca bakınız: Java Örnek Sınav Soruları Soru 1 Java’da bir dizi bildirmek için hangisi...

Java Örnek Sınav Soruları (Test)

Bu, programlama dilini uygulamaya yeni başlayan tüm Java geliştirici özentileri için nihai Java testidir. Temelde Core Java ile ilgili bir dizi sorudan oluşur. Öyleyse, onlardan biriyseniz ve kavramlar ve yöntemler...