Tasarım Kodlama

Python Virgülden Sonra Basamak Sayısı

Bu yazıda Python programlama dilinde virgülden sonraki basamak sayısını nasıl belirleyeceğimizi göstereceğim.

Sitedeki diğer Python Örnekleri için tıklayınız.

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi Python dilinde de virgülden sonraki basmakları yuvarlamak için fonksiyon vardır. Python ile sayıları yuvarlamak için round() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyonunun temel söz dizimi şu şekildedir.

Şimdi basit bir örnekle kullanımını açıklayalım.

Kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kod çalıştırıldığında yukarıdaki gibi basamak sayısı oluşacaktır. Kodun basamak sayısını 2 basamak ile sınırlandırmak için aşağıdaki gibi round() fonksiyonunu kullanıyoruz.

Çıktı:

Python ile virgülden sonraki basamak sayısı varsayılan olarak 15 basamaktır. Python basamak sayısını arttırmak için Decimal kütüphanesi kullanılır. Daha detaylı bilgi almak için buradaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Çıktı:

1 yorum