Tasarım Kodlama

DBMS Nedir?

“Database Management System – Veritabanı Yönetim Sistemi” anlamına gelir. Kısacası, DBMS bir veritabanı programıdır. Teknik olarak konuşursak, standart bir veri kataloglama, alma ve veri sorgulama yöntemi kullanan bir yazılım sistemidir. DBMS gelen verileri yönetir, düzenler ve verilerin kullanıcılar veya diğer programlar tarafından değiştirilmesi veya çıkarılması için yollar sağlar.

Bazı DBMS örnekleri MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, FileMaker, Oracle, RDBMS, dBASE, Clipper ve FoxPro’dur. Çok fazla veritabanı yönetim sistemi bulunduğundan, birbirleriyle iletişim kurmalarının bir yolu olması önemlidir. Bu nedenle, çoğu veritabanı yazılımı, veritabanının diğer veritabanlarıyla entegre olmasını sağlayan bir Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) sürücüsü ile birlikte gelir. Örneğin, SELECT ve INSERT gibi yaygın SQL deyimleri, bir programın özel sözdiziminden diğer veritabanlarının anlayabileceği bir sözdizimine çevrilir.

Yorum yap