MySQL

MySQL AND Kullanımı

MySQL AND Operatörü

Özet: Bu eğitimde, veri filtrelemek için birden fazla boolean ifadesini  MySQL AND operatörü ile nasıl birleştireceğinizi öğreneceksiniz.

MySQL AND  operatörüne giriş

AND işleci, iki veya daha fazla Boolean ifadesini birleştiren ve yalnızca her iki ifade de doğru olarak değerlendirilirse true değerini döndüren bir mantıksal işleçtir. İki ifadeden biri yanlış olarak değerlendirilirse, AND işleci false döndürür.

İşte AND işlecinin sözdizimi:

Aşağıdaki tabloda, doğru, yanlış ve boş değerlerin birleştirilmesi sırasında AND işlecinin sonuçları gösterilmektedir.

TRUE FALSE NULL
TRUE TRUE FALSE NULL
FALSE FALSE FALSE FALSE
NULL NULL FALSE NULL

AND işleci, sıklıkla bir koşulu oluşturmak için SELECT, UPDATE, DELETE ifadesinin WHERE yan tümcesinde kullanılır. AND işleci, INNER JOIN ve LEFT JOIN yan tümceleri koşullarında birleştirme koşullarında da kullanılır.

 

MySQL AND Örnekleri

Örnek 1: Sınıfı 10A ve Cinsiyeti KIZ olan öğrencileri  adını, soyadını, cinsiyetini ve sınıfını listeleyen sorguyu yazınız.

 

Örnek 2: Sınıfı 10A, Cinsiyeti KIZ ve doğum yılı 1998 olan öğrencilerin  adını, soyadını, cinsiyetini ve sınıfını listeleyen sorguyu yazınız.

 

Örnek 3: Adı Hülya soyadı Yiğit olan öğrencinin sınıfını 10B olarak değiştirin

 

Örnek 4: Öğrenci numarası 2 olan öğreninin 2008 yılında yaptığı işlemleri siliniz.

 

Örnek 5: Türü ROMAN olan kitabın adını, tür adını, yazar adını ve yazar soyadını listeleyiniz.

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın